19:39 18 КÆФТЫ МÆЙ
 2017
Комкоммӕ эфир
Къамтӕ

Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж

Чысыл дӕнцӕг
9310
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Ларгвисы аргъуан.
 • Ларгвисы аргъуан.
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
 • Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж
© Sputnik / Ада Багиан
Цхинвалӕй Ленингормӕ фӕндаг арӕзт ӕрцыд Инвестпрограммӕйы фӕлгӕтты. Ленингормӕ цыды рӕстӕг уый фӕрцы фӕцыбыр цыппар хатты. Ныртӕккӕ республикӕйы сӕйраг горӕтӕй районы центрмӕ цыды рӕстӕг иу сахат дӕр нӕу.

Улӕфт боны маршрут: Цхинвал-Икъорта-Ленингор-Ларгвис-Ахмадж

Ленингоры районы фенӕн ис бирӕ аргъуантӕ, кувӕндӕттӕ, фидӕрттӕ ӕмӕ ӕндӕр историон цыртдзӕвӕнтӕ.
Хуссар Ирыстон ӕввахс базонынӕн, йӕ историон ӕмӕ культурон цыртдзӕвӕнтӕ, географион хицӕндзинӕдтӕ ӕмӕ алӕмӕттаг бынӕттимӕ базонгӕ кӕнынӕн республикӕ хъуамӕ ацӕуай раст ӕмӕ цӕхгӕрмӕ. Ӕмӕ кӕд йӕ территори егъау нӕу, уӕддӕр бахъӕудзӕн цалдӕр къуырийы.
Фылдӕр хатт та Хуссар Ирыстон ӕмӕ йӕ уазджытӕн активон улӕфтӕн вӕййы иу- дыууӕ боны.
Туристтӕн феххуысы нысанӕн мах бацӕттӕ кодтам фенддаг бынӕтты къамты лентӕ.
Нӕ фыццаг балц мах акодтам Ленингоры районмӕ, кӕцы хъӕздыг у историон цыртдзӕвӕнтӕй.
Редакци бузныг зӕгъы Плиты Вадимӕн ӕрмӕг саразыны хъуыддаджы йе ‘ххуысы тыххӕй.

Ноджы фотолентæтæ

Сӕйраг темӕтӕ