06:58 24 ДЖЕОРГУЫБАЙЫ МÆЙ
 2017
Комкоммӕ эфир
Темӕтӕ
Темӕтӕ

Йӕ цардӕй ахицӕн Ӕгъуызаты Тамерлан

Цӕгат Ирыстон – Аланийы сӕргълӕууӕг Ӕгъуызарты Тамерлан амард пневмонийӕ мӕскуыйаг клиникӕтӕй сӕ иуы.