14:08 08 СУСÆНЫ МÆЙ
 2020
Комкоммӕ эфир
  • EUR80.41
  • USD71.24
© Sputnik .

2020 азы сӕдӕ азы ӕххӕст кӕны ирон адӕмы геноцидыл, кӕцы сӕххӕст кодта Гуырдзыстоны къухдариуӕгад 1920 ӕзты

Ирӕтты геноциды амӕттӕгты Мысӕн бон банысан кӕндзысты 20 июны - 13 ирон коммунары гуырдзиаг ӕфхӕрджытӕ куы фехстой, уыцы цауы афӕдзы бон.

Зӕрдылдарӕн датӕ сфидар кӕныны фӕдыл барамынд марты бафыста президент Бибылты Анатолий.

Июны райдайӕны паддзахады сӕргълӕууӕг бафыста ноджы иу барамынд – ирӕтты геноциды амӕттӕгты Мысӕн боны фыдох расидыны фӕдыл.

Ноджы видеотæ

Сӕйраг темӕтӕ