07:51 27 ТЪÆНДЖЫ МÆЙ
 2021
Комкоммӕ эфир
  • EUR91.67
  • USD75.64
Инфографикӕ

Лауызгӕнӕнтӕ

Чысыл дӕнцӕг
Ирон къӕбиц (10)
24150
Лауызгӕнӕнтӕ
© Sputnik

Лауызгӕнӕнтӕ — мӕрдты мысӕн бонтӕ — нысан кӕнынц Стыр Комдарӕны 2, 3 ӕмӕ 4 сабатты.

Лауызгӕнӕнтӕ ирон ӕдӕммӕ рагӕй фӕстӕмӕ сты стыр бонтӕ. Лауызгӕнӕнтӕ вӕййынц ӕртӕ, ӕрвылаз дӕр сӕ фӕнысан кӕнынц Стыр комдарӕны дыккаг, ӕртыккаг ӕмӕ цыппӕрӕм майрӕмбоны. Лауызгӕнӕтӕ ирон адӕммӕ нымад сты мӕрдты боныл, уӕд зианджын бинонтӕ рухс фӕзӕгъынц сӕ мӕрдтӕн. Лауызтӕй дарддӕр ма рухсгӕнинаг фынгыл вӕййынц мӕнӕуы ӕмӕ нартхоры дзырнатӕ дӕр.

Темӕтӕ:
Ирон къӕбиц (10)

Ноджы инфорграфикæтæ

Сӕйраг темӕтӕ