02:54 24 КÆФТЫ МÆЙ
 2020
Комкоммӕ эфир
 • EUR90.41
 • USD76.47
Ӕрфарст

Дӕу фӕнды ацӕуын цӕрынмӕ Санкт-Петербургмӕ – цы дын у иууыл ахсджиагдӕр ныры мегаполисы?

 • Хорз транспортон фӕрӕзтӕ ӕмӕ комфортон ӕхсӕнадон транспорт
  0.0% (0)
 • Экологи ӕмӕ хорз ахаст уымӕ
  0.0% (0)
 • Ӕдасдзинады хорз ӕмвӕзад
  0.0% (0)
 • Горӕты хӕрзарӕзтад – парктӕ, спортивон фӕзуаттӕ, ӕндӕр
  50.0% (1)
 • Горӕтон Wi-fi системӕ, онлайн-паддзахадон хӕрзиуӕгтӕ
  0.0% (0)
 • Аслам ӕмӕ комфортон цӕрӕнуат
  0.0% (0)
 • Ӕндӕр
  50.0% (1)
Равзӕрстой: 2