02:01 27 ТÆРГÆЙТТЫ МÆЙ
 2019
Комкоммӕ эфир
 • EUR72.58
 • USD64.17
Ӕрфарст

"Петербургаг къӕбицӕй" дӕ цавӕр хӕринӕгтӕ фӕнды ацаходын?

 • "Пушкинаг" хъӕрмхуыпп
  33.4% (1)
 • Хъӕрмхуыпп къабуска, роды фыд, гогызы фыд ӕмӕ урс зокъотимӕ
  33.3% (1)
 • Стуры фыд (бефстроганофф)
  0.0% (0)
 • Фагӕйӕ кас
  0.0% (0)
 • Кӕсаг шампайнаг сӕнимӕ
  33.3% (1)
 • Каштантимӕ пудинг
  0.0% (0)
 • Хъалгъӕнӕй вареннӕ
  0.0% (0)
 • Петербургаг къалаци
  0.0% (0)
 • Ӕндӕр
  0.0% (0)
Равзӕрстой: 3