23:54 20 СУСÆНЫ МÆЙ
 2019
Комкоммӕ эфир
 • EUR70.79
 • USD62.87
Ӕрфарст

"Петербургаг къӕбицӕй" дӕ цавӕр хӕринӕгтӕ фӕнды ацаходын?

 • "Пушкинаг" хъӕрмхуыпп
  12.5% (1)
 • Хъӕрмхуыпп къабуска, роды фыд, гогызы фыд ӕмӕ урс зокъотимӕ
  37.5% (3)
 • Стуры фыд (бефстроганофф)
  0.0% (0)
 • Фагӕйӕ кас
  0.0% (0)
 • Кӕсаг шампайнаг сӕнимӕ
  25.0% (2)
 • Каштантимӕ пудинг
  0.0% (0)
 • Хъалгъӕнӕй вареннӕ
  0.0% (0)
 • Петербургаг къалаци
  12.5% (1)
 • Ӕндӕр
  12.5% (1)
Равзӕрстой: 8