Къӕбысты Мария: Хуссар Иры экономикӕйы стратегитӕ сты хъӕууон хӕдзарад, туризм ӕмӕ арӕзтад

Къӕбысты Мария: РХИ-йы экономикӕйы стратегитӕ сты – хъӕууон хӕдзарад, туризм ӕмӕ арӕзтад
Рафыссын
Хуссар Ирыстоны Зонад-Иртасӕн институты кусӕг, экономист Къӕбысты Марияйы ныхӕстӕм гӕсгӕ, республикӕйы экономикон райрӕзты стратегитӕм хауынц: хъӕууон хӕдзарад, туризм, арӕздат ӕмӕ арӕзтадон ӕрмӕджытӕ.
"Хъӕууон хӕдзарад куыннӕ уа, уӕд нӕм хӕлцадон ӕдасдзинад нӕ уыдзӕн", - загъта уый.
Экономисты ныхӕстӕм гӕсгӕ, фылдӕр хъусдард хъӕуы аздахын хойраджы индустрийы бындур сывӕрынмӕ, ӕмӕ уымӕн та йӕ бындур хъӕууон хӕдзарад у.
"Тынг арӕх фехъусӕм, зӕгъгӕ, экспортмӕ цы у нӕ бон арвитын, фӕлӕ уал нырма хъӕуы нӕхиуыл ӕххӕссын", - банысан кодта экономист.
Къӕбысты Марияйы интервьюмӕ ӕххӕстӕй байхъусут нӕ аудиоӕрмӕджы.
Ног хабӕртты лентӕ
0