Мады мӕсыг. Фатимӕ. Сӕфт ингӕн. Мидӕггаг тыхгӕнӕг

Мады мӕсыг. Фатимӕ. Сӕфт ингӕн. Мидӕггаг тыхгӕнӕг
Рафыссын
Фӕндагыл сын Пора цалдӕр хатты бауадзыг. Уӕддӕр ӕй ӕнӕрлӕугӕйӕ хастой. Хӕдзармӕ куы бахӕццӕ сты, уӕд дӕр уыд уадзыг. Ӕрчъицын та йӕ кодта уӕхсчы хъӕдгомы дудаг. Йӕ хъустыл ауад уӕздан хъӕлӕс ӕмӕ йӕм цӕстыты уӕлтъыфӕлтты зыхъхъырӕй гӕзӕмӕ скастис. Йӕ уӕлхъус лӕууыдис диссаджы рӕсугъд чызг.
- Гоцъиа, Пидо, йӕ нывӕрзӕн ын фӕбӕрзонддӕр кӕнут. Рыстытӕнымӕггӕнӕг хо сын бадарон, - загъта Фатимӕ ӕмӕ уӕлартӕй чысыл ӕрхуы аг райста. Фых кӕрдӕджыты дон хъӕдын къусмӕ ралӕмӕрста ӕмӕ хъӕдгом сойсыгъд кӕнынмӕ ӕрӕвнӕлдта.
Нартыхты Григолы роман "Мады мӕсыг"-мӕ гӕсгӕ.
Дарддæр аудиочиныгмæ хъусут Sputnik Хуссар Ирыстоны.
Ног хабӕртты лентӕ
0