Зӕронд Ног аз Ирыстоны: бӕрӕгбоны традицитӕ

© Facebook / Традиционный новогодний стол в Южной Осетии
Традиционный новогодний стол в Южной Осетии - Sputnik Хуссар Ирыстон
Бафыссын
НовостиTelegram
Хуссар Ирыстоны Зӕронд Ног хонынц "ӕцӕг Ног аз". Ацы бӕрӕгбонӕн ис йӕхи хъӕзныг традицитӕ. Ӕфсинтӕ кодтой ӕртхуронтӕ, амондагур чызджытӕ та хордтой цӕхджын гуылтӕ, цӕмӕй сӕ фидӕны мойагты феной фыны.

Ирыстон, Уӕрӕсе ӕмӕ дунейы ӕндӕр кӕцыдӕр бӕстӕты 13 январӕй 14 январьмӕ ӕхсӕвы нысан кӕнынц Зӕронд Ног аз — ӕнӕофициалон, фӕлӕ адӕмӕн уарзон бӕрӕгбон, кӕцы райста ахӕм ном афтӕ хуыйнӕг ног стилмӕ рахизыны тыххӕй.

Дыууӕ Ног азы

Зӕронд Ног аз нысан кӕныны традици баст у дыууӕ къӕлиндары традициимӕ: зӕронд стилы къӕлиндар — юлианаг ӕмӕ ног стилы къӕлиндар — грегорианаг. Ацы иппӕрды бӕрц XX — XXI ӕнусты у 13 боны, уымӕ гӕсгӕ, Ног аз зӕронд стильмӕ гӕсгӕ нысан цӕуы 13 январы ӕхсӕвы.

Зӕронд Ног аз Хуссар Ирыстоны

Хуссар Ирыстоны Зӕронд Ног аз бирӕтӕ, уӕлдайдӕр та хистӕр кары адӕм, нымайынц ахсджиагдӕр бӕрӕгбоныл, къӕлиндаронимӕ абаргӕйӕ. Фӕхонынц ӕй "ӕцӕг Ног аз".

14 январьмӕ ӕхсӕвы хӕдзӕртты ӕрӕвӕрынц хъӕздыг фынгтӕ. Хӕринӕгты арæхдзинад нымад цӕуы, куыд бинонты фарн ӕмӕ бӕркады нысангарз ӕнӕхъӕн азы.

Уӕлдай бынат фынгыл ахсы стыр уӕлибых — "ӕртхурон". Фыцынц ӕй ӕрмӕстдӕр бинонты уӕнгтӕн.

Ритуалон хӕринаджы ном нысан кӕны "хуры арт" кӕнӕ "арт — хуры хъӕбул".

Ӕртхуроны-иу ӕфсин бакодта згъӕрӕхца ӕмӕ-иу ӕй афтӕмӕй сфыхта. Стӕй-иу уӕлибых адих кӕдтой, бинонтӕ цал адӕймагӕй уыдысты, уый бӕрц хайыл. Ӕхца-иу кӕмӕ ӕрхауд, уымӕ, уырнынадмӕ гӕсгӕ, афӕдзы дӕргъы ӕнхъӕлмӕ каст бӕркад ӕмӕ фӕрныгад.

Зымӕг Ирыстоны - Sputnik Хуссар Ирыстон
Ног къуырийы бӕрӕгбӕттӕ ирон адӕммӕ

Нымад цӕуы, зӕгъгӕ ног азы фыццаг бон фыццаг уазӕджы къах ӕрбахӕссы амонд, науӕд та ӕнамондзинад ӕрбалӕугӕ азы. Уазӕг хъуамӕ уыдаид нӕлгоймаг, иууыл хуыздӕрӕй — ӕвзонг лӕппу. Уый ӕрбахизы къӕсӕрыл иууыл хуыздӕр фӕндиӕгтимӕ. Фысымтӕ бафиппайынц, чи сӕм уыд фыццаг уазӕг, ӕмӕ сыл кӕд азы мидӕг исты амонды цау науӕд та ӕнамонддзинад ӕрӕуы, уӕд ӕй уый къахы аххос фӕкӕнынц. Кӕрӕдзимӕ уазӕгуаты цӕуын адарддӕр вӕййы цалдӕр боны.

Ӕвзонг, амондагур чызджытӕн та-иу Зӕронд Ног азы ӕхсӕв зӕнӕджы хистӕр, науӕд та идӕдз сылгоймаг скодта цӕхджын гуылтӕ. Чызджытӕ-иу бахордтой гуылты ӕмбис, аннӕ ӕмбис та ӕвӕрдтой сӕ базты бын. Хъуамӕ дон мацӕй тыххӕй ма банызтаиккой, афтӕмӕй схуыссыдаиккой. Уырнынадмӕ гӕсгӕ иу сын фыны сӕ фидӕны мойаг ӕрбахастаид агуывзӕйы дон.

Уымӕй дарддӕр ма 14 январӕй 15 январьмӕ ӕхсӕв хуыдтой "Фыссӕн ӕхсӕв". Нӕ фыдӕлты уырныдта, ацы ӕхсӕв фыст кӕй ӕрцӕуы адӕймагӕн йӕ афӕдзы хъысмӕт ӕмӕ йӕ фены фыны ӕгъдауӕй. Ома, фыссӕн ӕхсӕвы цы фын фӕнай, уыд ӕнӕмӕнгӕй ӕрцӕудзӕн.

Кӕм ма нысан кӕнынц ноджы Зӕронд Ног аз

Зӕронд ног аз нысан кӕныны традици ӕрмӕст Хуссар Ир ӕмӕ Уӕрӕсейы хъахъхъӕд не ′рцыд, фӕлӕ ма раздӕры ССР Цӕдисы ӕмӕ кӕцыдӕр европӕйаг бӕстӕты дӕр.

Зӕронд Ног аз ма нысан кӕнынц Сербийы ӕмӕ Черногорийы, уымӕн ӕмӕ Сербаг рӕстдинон дзуар, куыд уырыссаг, дарддӕр дӕр цӕры юлианаг къӕлиндармӕ гӕсгӕ.

Ӕрмӕг бацӕттӕгонд ӕрцыд гом ратӕдзӕнтӕм гӕсгӕ.

Ног хабӕртты лентӕ
0