03:05 24 ДЖЕОРГУЫБАЙЫ МÆЙ
 2020
Комкоммӕ эфир
 • EUR89.93
 • USD75.76
Темӕтӕ

Ирон ӕгъдӕуттӕ

Ирон адӕм рагӕй фӕстӕмӕ буц уыдысты сӕ хъӕздыг, рӕсугъд ӕмӕ мидисджын ӕгъдӕуттӕй.

Профессор Плиты Гацыр
11:59 05 СУСÆНЫ МÆЙ
 2015
 • Зӕппӕдзтӕ
  Фӕстаг хатт ранӕуӕг ӕрцыд: 10:27 23.12.2015
  10:27 23.12.2015

  Зианы ӕгъдӕуттӕ

  Уӕды рӕстӕджы зианмӕ дард рӕттӕй, хохбӕстӕй цыдысты ӕмӕ зианджын йӕ хӕсыл нымадта, цӕмӕй алчидӕр мардӕн рухс зӕгъа ӕмӕ ӕххормагӕй ма аздӕха.

  752
 • Осетинская свадьба
  Фӕстаг хатт ранӕуӕг ӕрцыд: 15:45 09.10.2015
  15:45 09.10.2015

  Ирон чындзӕхсӕвы ӕгъдӕуттӕ

  Ирон адӕммӕ рагӕй фӕстӕмӕ чындзӕхсӕвӕн стыр кад уыд ӕмӕ йын лӕвӕрдтой егъау нысаниуӕг.

  1114
 • Ирон ӕгъдӕуттӕ. Уазӕг ӕмӕ фысым.
  Фӕстаг хатт ранӕуӕг ӕрцыд: 13:14 19.07.2015
  13:14 19.07.2015

  Ирон ӕгъдӕуттӕ. Уазӕг ӕмӕ фысым.

  Ирон адӕммӕ рагзамантӕй фӕстӕмӕ уазӕг тынг кадджын уыд. Кӕд сӕхӕдӕг мӕгуыр цард кодтой, уӕддӕр сӕ хӕлцады хуыздӕр хӕйттӕ ӕвӕрдтой уазӕгӕн.

  175
 • Ирон куывд
  Фӕстаг хатт ранӕуӕг ӕрцыд: 12:43 15.05.2015
  12:43 15.05.2015

  Ирон куывды ӕгъдӕуттӕ

  Фыдӕлты рӕсугъд ӕгъдӕутты ‘хсӕн ирд бынат ахсы Ирон Куывд

  535